0
0
0
s2smodern

news08112564 nyttplp 10
นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พากลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรงลงแพรับประทานอาหาร ลองแพในเขื่อนลำปาว ถ่ายภาพเช็คอินดื่มด่ำบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง พร้อมจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้พ้นจากความยากจนต่อไป

news08112564 nyttplp 3

นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่คนรู้จักกันในนาม “เสี่ยน้อยบ้านโฮม” กล่าวว่า วันนี้ที่สวนอาหารบ้านโฮมได้ร่วมกับนครชล ซัพพลาย ได้จัดการอบรมเรื่องธุรกิจการส่งออก-นำเข้า วัสดุก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมล้วนแต่เป็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการอบรมแล้ว ตนเองในนามนายกสมาคมฯ จึงได้พาผู้เข้าอบรมซึ่งถือเป็นแขกบ้านแขกเมือง มาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือเขื่อนลำปาว และสะพานเทพสุดาที่เป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยการล่องแพ รับประทานอาหารที่เป็นปลาจากเขื่อนลำปาวอย่าง ปลากะพงขาว ปลาบึก พาถ่ายภาพเช็คอินชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดง และยังมีบานาน่าโบ้ทให้นั่งชมวิวลอดสะพานเทพสุดาอย่างสนุกสนานอีกด้วย

news08112564 nyttplp 6

นายวัชรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จังหวัดกาฬสินธุ์เรามีภูมิประเทศได้เปรียบจังหวัดอื่น ๆ จำนวนมาก ทั้งมีถนนตัดใหม่ สายเศรษฐกิจเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว เส้นทางการค้าสายเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) EWEC จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สู่มุกดาหาร เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความเหมาะสมในการขนส่ง ตลอดแนวเส้นทางมีความพร้อมด้านการค้า และการเดินทางท่องเที่ยว เป็นเส้นทางเชื่อมภาคเหนือสู่อีสาน ผมจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจบ้านเรา นอกจากการท่องเที่ยวนำแล้ว การขาย-การขนส่งสินค้าโดยเฉพาะพืชไร่ที่กำลังตกต่ำก็จะดีขึ้นไปด้วย จึงคิดว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์พ้นจากความยากจน และจังหวัดกาฬสินธุ์จะเจริญทัดเทียมกับจังหวัดใหญ่ๆ ได้ในที่สุด

news08112564 nyttplp 4

news08112564 nyttplp 2

news08112564 nyttplp 9

news08112564 nyttplp 1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern